Lørdag 8. mai kl. 10.00 starter arrangementet ved veteranmonumentet

Flagg- og fanebærere, konfransier oberstløytnant Gerd Rødland, signalister fra Hærens musikkorps - kaptein Ole Thomas Gjerum og oversersjant Erik Fossen Nilsen, og feltprest major Peder Myhren deltar, blant andre.

Ordfører i Målselv, Bengt Magne Luneng, holder tale.

Stabsjef Hærstaben, brigader Trond Lundberg, holder apell.

Bekransning av veteranmonumentet av ordfører Luneng og stabssjef Lundberg.

Arrangement på Setermoen

På Setermoen starter arrangementet kl. 1200 med nasjonal salutt ved Troms Forsvarsmuséum - 21 skudd.

Flagg- og fanebærere, konfransier oberstløytnant Gerd Rødland, signalister fra Hærens musikkorps - kaptein Ole Thomas Gjerum og oversersjant Erik Fossen Nilsen, og feltprest major Elisabeth Løvlien deltar, blant andre.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, holder tale.

Bekransning og bønnesignal.

Regjeringen vil ikke være representert på noen av stedene på grunn av pandemien. Gjeldene koronaregler skal ivaretas.

Forsvaret vil dokumentere fra arrangementene og distribuere dette til involverte kommuner, veteranorganisasjoner og i Forsvarets egne kanaler.

 

Etter at Regjeringen vedtok å etablere veterandagen fra og med 2011, har Forsvarsdepartementet lagt opp til en stor markering med arrangementer over hele landet. Regjeringens hovedarrangement foregår på Akershus festning i Oslo, men over hele landet er det større og mindre arrangementer i regi av kommuner og andre organisasjoner.

Streaming av arrangement

Arrangement fra Bardufoss og Setermoen vil streames. Link til stream deles på våre sider den 8. mai. 

Regjeringens 8. mai-markering vil sendes digitalt fra Akershus festning fra kl 1215 på regjeringen.no

Kontakter

Eirik Skomedal 
Talsperson for Hæren

Major

Tel: 412 68 878

Mail: talsperson@army.no

Øivind Baardsen 
Presse- og informasjonsbefal

Tel: 400 29 634

Mail: baardsen@army.no