Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak

Dette gjelder særlig støtte som:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Hovedprioriteringer i Bardu kommune vil være:

  • Reiseliv-, arrangement og serveringsnæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor generelle ordninger.
  • Øvrige

 

Tildelingskriteriene vil som hovedsak relateres til inntektsbortfall i perioden 2019 til 2020/2021 og fortrinnsvis rettes mot uunngåelige/uforutsatte kostnader i samme periode. Ved flere godkjente søknader enn tildelt ramme gjøres en forholdsmessig reduksjon.

 

Søkere må dokumentere inntektsbortfall/kostnader skriftlig av sin regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

 

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme «Kommunal kompensasjonsordning» og blir behandlet av formannskapet. Søknadsfrist 4. april. Alle søkere anbefales å ta kontakt med næringsavdelingen før søknad sendes.

 

Frode Bruvoll, 906 74358, frode.bruvoll@bardu.kommune.no