Etter den nasjonale komfyrvaktkampanjen som var 10 februar vil Bardu brann og redning dele informasjon og råd for hvordan innbyggerne kan gjøre tiltak og forebygge komfyrbranner.

- Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger i Norge skyldes komfyrbranner, og mange har nok egne erfaringer om da det kunne gått galt på kjøkkenet. Når man lager mat et det viktig at man er til stede og oppmerksom, er man uoppmerksom og riktig så uheldig kan det i verste fall oppstå brann, sier brannsjef Daniel Olsen.
Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

- I de fleste tilfeller hvor det oppstår komfyrbranner er det uoppmerksomhet som er årsaken til brannen, og ikke tekniske feil ved produktet. Hvis man forlater kjøkkenet mens man lager mat, oppfordrer vi alle til å skru av komfyren og ta maten av platen eller ut av ovnen, sier feier Bjørn-Magne Nordmo.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.


– Det er også viktig å rengjøre ventilatoren jevnlig og passe på at det ikke ligger ting som kan brenne for nær koketoppen, sier Bjørn-Magne Nordmo.

Komfyrvaktkampanjen

Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli delt ut 250 komfyrvakter til noen som trenger det rundt om i landet.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

- Med slike nasjonale kampanjer kan vi nå ut til store deler av befolkningen, og sammen når vi flere med det viktige budskapet. Bardu brann og redning deler ut tre komfyrvakter til våre kommuner, som er Lavangen, Salangen og Bardu. I år har vi valgt å dele komfyrvaktene ut til frivillighetssentraler og Røde Kors besøkstjeneste ved ledere, slik at de kommer ut til noen som trenger det. Som en del av det brannforebyggende arbeidet vil vi informere, veilede og motivere våre innbyggere til en brannsikker hverdag, sier branningeniør Tamara Lorentzen.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.