Svømmehallen er nå overtatt fra utførende entreprenør som var Viking entreprenør, men det gjenstår noe arbeider, med blant annet innregulering av tekniske systemer. Vi jobber nå med å fylle bassengene, og med å få opp temperatur på vannet i bassengene, noe som må være på plass før vi kan få innregulert ventilasjonsanlegget.

Prosessene med å fylle basseng, og å få opp temperaturen tar dessverre tid, noe som gjør at vi ikke vil klare å åpne bassenget før jul. Vi tar derfor sikte på å åpne bassenget like over nyttår. Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside.