Barnehager og skoler er stengt

Alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges. Barnehagene og skolene i Bardu stenges med umiddelbar virkning (12.03.20). I første omgang ble de stengt til og med 26. mars. Regjeringen har bestemt 24.03.20 at norske skoler og barnehager stenges til over påske, og alle tiltakene videreføres til og med 13. april.

 

Tilbud til barn av personell i kristiske samfunnsfunksjoner

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet (1-4. klasse) med foreldre i samfunnskritiske funksjoner som må være på jobb, samt barn med særskilte behov, får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Dersom foreldre i samfunnskristiske funksjoner oppholder seg i hjemmet omfattes de ikke av omsorgstilbudet. Bardu kommune har gjort en kartlegging over hvilke foresatte som er i samfunnskritiske funksjoner. 

Det anbefales at en foresatt (som ikke har samfunnskritisk funksjon) er hjemme med barn opp t.o.m. 4.klasse. Du vil ha krav på omsorgspenger dersom ingen foresatte kan ha hjemmekontor eller dersom ingen har en samfunnskritisk funksjon som gir barnet tilbud i sin bhg/ skole.

Det anbefales ikke å overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppen.

Stengte skoler og barnehager gir rett til omsorgspenger (artikkel fra NAV.no). 

 

SFO/ barnehage foreldrebetaling -informasjon pr. 25. mars 

Kommunen blir å følge nasjonale retningslinjer på fakturering til barnehage og SFO for dem som er blitt berørte i henhold til stenging. Vi ber om at marsfaktura blir betalt som normalt selv om en ikke har fått benyttet barnehagetilbudet fult ut. En eventuell refusjon for mars vil komme på en senere faktura. Hvis noen av dere har problem med å betale faktura for mars så ber vi dere om å ta kontakt med Bardu kommune.

Bardu kommune blir ikke å fakturere foreldre/ foresatte i barnehage og SFO i april. Stengingen er fra 13.mars til 13.april. Derfor blir det ingen fakturering i april.

 

Hvordan legge til rette for skolearbeid hjemme?

Elevene skal jobbe hjemmefra. Lærere blir tilgjengelige på dagtid for hjelp og veiledning via digitale hjelpemidler, forutsatt at de er friske. Skolene sender ut meldinger til foresatte om hvordan undervisning skal foregå via Visma.

Hjemmeskole startet mandag 16. mars. Det er viktig å huske på at elevene ikke har fri, men har plikt til å følge opplegget som er lagt ut, forutsatt at de er friske. Ved sykdom skal det meldes inn til kontaktlærer. Sosiallærer og miljøterapeut er tilgjengelig for samtaler for ungdomsskoleelever. 

 

Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Råd på helsenorge.no

Her ligger bl.a råd til foreldre om aktiviteter sammen med barna og hvordan snakke med barna om korona

 

Les om alle oppdateringer på tiltak på FHI sine sider: 

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020

 

Les mer informasjon om tiltak etter stenging av barnehager og skoler på

udir.no

 

Siden oppdateres fortløpende.