Besøksadresse   9360 Bardu
Soneleder Sentrum Ida Indal Berntzen 77 18 55 63
Soneleder Øvre Bardu Åse Michaelsen 77 18 55 19
Soneleder Nedre Bardu Heidi Rognli Heimdal 77 18 55 28
Mobiltelefon n 900 50 376
Telefax n 77 18 55 51

E-mail: åse.michaelsen@bardu.kommune.no
         ida.indal.berntzen@bardu.kommune.no
         heidi.rognli.heimdal@bardu.kommune.no

 

Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune
der han eller hun bor eller oppholder seg. 

Helse og omsorgstjenesteloven 
Hjemmesykepleie er en personrettet tjeneste i hjemmet
- et tilbud til mennesker som bor hjemme og som på grunn
av fysisk eller psykisk helsesvikt har behov for pleie og
omsorg for å mestre dagliglivet.

 

Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
For mer informasjon
klikk her

Søknadsskjema
Fåes ved henvendelse til Pleie og omsorgstjenesten.

Søknadsskjema  PDF document ODT document  sendes Pleie - og omsorgstjenesten,
Parkveien 24, 9360 Bardu