I henhold til Helse og omsorgstjenesteloven skal kommunen gi nødvendig hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

 

Målet for Pleie- og omsorgstjenesten i Bardu kommune er å kunne gi deg den service og trygghet du trenger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hjelpen kan omfatte: "praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker."

For ytterligere informasjon, les Praktisk hjelp i hjemmet

Hjelp i hjemmet tildeles ut fra faglig vurdering av behov.
Det betales egenandel for hjemmehjelp - se egen oversikt over satser for egenbetaling

Søknadsskjema
Fåes ved henvendelse til Pleie og omsorgstjenesten.

Søknadsskjemasendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu