Bardu kommune må vedta følgende lokale forskrifter

  • Permisjon fra skolen, hjemlet i §2-2(4)
  • Skolefritidsordningen (SFO), hjemlet i §4-5(5)
  • Skoleregler (tidligere ordens og oppførselsreglement), hjemlet i §10-7              
  • Skolerute (skole- og fridager i skoleåret), hjemlet i §14-1(2)
  • Hovedmål (bokmål eller nynorsk) ved den enkelte skole, hjemlet i §15-2

 

Forslag til forskrifter:

Forskrift - Hovedmål, grunnskolene i Bardu.docx

Forskrift - Permisjoner i skolen.docx

Forskrift - skolerute.docx

Forskrift - skoleregler.docx

Forskrift - skolefritidsordning i Bardu kommune 2024.docx

 

Vi ber om at alle som har innspill sender disse til oss innen 15. september 2024. Innspill merkes med: Innspill til lokale forskrifter etter ny opplæringslov, gjelder forskrift for........... (F. Eks skolerute) og sendes til Hege Svendsen på mailHege.svendsen@bardu.kommune.no