Høringsdokument:

Høring, Vurdering av videre drift av Nedre Bardu skole PDF document ODT document

 

Høringsfrist og svar:

 • Høringsfristen settes til 17.januar 2021.
 • Send svar til postmottak@bardu.kommune.no og merk «Høring Nedre Bardu skole».
 • Det blir mulig for alle berørte parter å gi svar på høringen

Høringsinstanser:

 • FAU Nedre Bardu skole
 • HTV i Bardu kommune
 • Ansatte i Bardu kommune
 • Elever ved Nedre Bardu skole
 • Målselv kommune
 • Troms Fylkestrafikk
 • Rektorer og barnehagestyrere i Bardu
 • Lag og foreninger i Bardu
 • Fylkesmannen i Troms