Høringssvar sendes til postmottak@bardu.kommune.no med henvisning til saksnr. 2022/299.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på postlisten på våre nettsider.

 

Vedlegg Administrative bestemmelser