Bardu kommune skal starte arbeidet med ny oppvekstplan og ønsker høringssvar til «planprogram – oppvekstplan Bardu kommune».

Offentlige instanser, interesseorganisasjoner, foreninger og innbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@bardu.kommune.no eller til Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu.

 

Fristen er fredag 5. november 2021

 

Planprogrammet kan leses og lastes ned her: Høring planprogram oppvekstplan Bardu kommune