Høringsforslaget går i korthet ut på:

  • grensen i forskrift om konsekvensutredninger for plikt til i forhåndsmelde nye linjer på 132 kV økes fra 15 km til 50 km.  
  • innføring av plikt til å sende inn melding med forslag til utredningsprogram for solkraftanlegg med installert effekt over 30 MWp

Alle kan sende inn høringuttalelse. Uttalelse sendes digitalt direkte til departementet via deres nettside på lenken nedenfor:

Høringsbrev og høringsnotat