Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.

 

Høringssvar sendes til postmottak@bardu.kommune.no med henvisning til saksnr. 2022/719.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på postlisten på våre nettsider.

 

Vedlegg:

Forslag til lokal forskrift for feiing og tilsyn