Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser.

 

Vi retter spesiell oppmerksomhet til at det i høringsnotatet skisseres tre ulike alternativer for godtgjøringsordning. Kommunen ønsker innspill på hvilket alternativ som høringsinstansene mener er best egnet.

 

Høringssvar sendes til postmottak@bardu.kommune.no med henvisning til saksnr. 2021/1632.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på postlisten på våre nettsider.

 

Vedlegg:

Høringsnotat – Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Bardu kommune

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd