Planens overordnede mål er å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv ved å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer. 

 

Høringsutkast Temaplan Friluftslivets ferdselsårer

 

De som ønsker å gi innspill til planen kan gjøre det på mail til Tove Amundsen Fuglem: tove.fuglem@bardu.kommune.no innen 1. juli 2024.