Gravplass vedtekter for Bardu Kirkelige fellesråd

 

Er det noen innsigelser til vedtektene, kan spørsmål rettes til Bardu menighets kontor. 

E-post: post.bardu@kirken.no

Tlf. 77 18 52 60