Følgende valglister er godkjent:

Venstres listeforslag 

Fremskrittspartiets listeforslag 

Senterpartiets listeforslag 

Høyres listeforslag 

Sosialistisk Venstrepartis listeforslag 

Arbeiderpartiets listeforslag 

 

Oversikt over alle godkjente valglister med kandidater 

Klage?

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 31. mai 2023 kl. 12:00
Klagen sendes valgstyret i Bardu kommune:

Postadresse: Valgstyret i Bardu kommune, Postboks 401, 9365 Bardu
Epostadresse: postmottak@bardu.kommune.no

Valgstyret i Bardu