Hvem er vi på Frisklivssentralen i Bardu?

Leder for Frisklivssentralen og folkehelsekoordinator, Jeanette Jørgensen (Bachelor i Folkehelsearbeid – fysisk aktivitet og kosthold fra Høgskolen i Bergen og master i klinisk helsevitenskap – fedme og helse fra NTNU). Permisjon fra 1. februar til 31.oktober.

Vikar for perioden er Siri Bjerkan (Bachelor i Folkehelsearbeid – fysisk aktivitet og kosthold fra Høgskolen i Bergen og master i  helsevitenskap fra NTNU).

 

Hva er Frisklivssentralen?

Frisklivssentralen fremmer den enkeltes fysiske og psykisk helse og forebygger eller begrenser utvikling av sykdom ved å:

  • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
  • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
  • understøtte brukerens egen læringsprosess
  • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
  • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
  • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse

Frisklivssentralen i Bardu gir strukturert og tilpasset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebasert tilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn. Vi har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem. Det er legene, fysioterapeuter og NAV som henviser til Frisklivssentralen. Vi tar også imot deltakere som henvender seg direkte til oss. I de tilfeller sendes info til fastlegen om deltakelse. Frisklivssentralen gir også veiledning til andre instanser; eks. barnehage, skole, eldre.

 

Rutiner

Henviser skriver resept og denne sendes i internpost til Frisklivssentralen. Det avtales en helse-/kartleggingssamtale der målet er å lage en plan for perioden. En reseptperiode går over 12 uker. Opplegget er fleksibelt, men stiller krav til frammøte hvis avtalen først er inngått. Oppmøte blir registrert og deltaker oppfordres til å føre treningsdagbok.  Vurdering av forlengelse av resept/ fornyelse gjøres av Frisklivssentralen. Henviser kan ta kontakt hvis spørsmål. Etter endt reseptperiode sendes tilbakemelding til henvisende instans, med kopi til fastlege. Vi sender resept i retur, eventuelt et kort infoskriv til henviser, hvis pasient ikke møter eller ikke ønsker å delta i frisklivsopplegget.

 

Tilbud på Frisklivssentralen

FYSISK AKTIVITET

Tirsdager: Gruppetrening

Torsdager: Gruppetrening

Foruten gruppetrening (-er) legger vi til rette for individuell treningsveiledning ved behov.

KOSTHOLD

BraMat kostholdskurs går ved behov/på etterspørsel. Vi avholder 1-2 temakvelder (for deltakere på resept) i løpet av hvert halvår. Ellers individuell veiledning.

TOBAKK

Tas opp som en del av kartleggingssamtalen. Vi henviser til Slutta-app og gir individuell veiledning.

SØVN

Tas opp som en del av kartleggingssamtalen. Vi tilbyr søvnkurs ved behov.

 

PRISER pr. januar 2019

Frisklivsresept, varighet 12 uker - kr. 300,-

BraMat-kurs - kr. 500,-

Søvnkurs - kr. 200,-

 

Kontakt oss på

Mobil: 474 62 859

E-post:  frisklivssentralen@bardu.kommune.no