Vi venter på våren og at snøen skal forsvinne. Fontenene i Byrommet ikke har hatt vann de siste somrene. Det viste seg at anlegget hadde behov for større vedlikehold og det tatt tid å få alt utstyr på plass. Nå er dette endelig på plass.

Vi skal starte et større vedlikeholdsarbeid av anlegget og håper at vi i løpet av sommeren vil få vann igjen i fontenen.