Fra og med uke 8 (22. februar) vil innkjøring i krysset mellom E6 og Spongaveien være stengt for fotgjengere, og fotovergangen vil fjernes.

Dette er en permanent endring i henhold til reguleringsplanen for Setermoen nord der ferdsel til nytt skoleområde og idrettsområde ved Barduhallen er inkludert. Det vil bli satt opp fysiske gjerder for å hindre ferdsel inn i anleggsområdet og det vil settes opp skilt for å synliggjøre at forovergangen er fjernet.

Alle som skal ferdes til fots til og fra skoleområde eller Barduhallen må derfor benytte seg av undergang under E6 ved Elvegata (se kart).

Foreldre og foresatte oppfordres til å opplyse barn og unge om ferdselsendringer slik at man unngår kryssing over E6 og inn i anleggsområdet.