Kontroller røykvarslere og slokkeapparat

Det er ingen tvil om at røykvarsleren redder liv. Derfor er det utrolig viktig at den fungerer som forutsatt, og at man har tilstrekkelig antall røykvarslere. Dette gjelder fullt ut for fritidsboliger også. Det er når man sover at man er mest sårbar for brann. Derfor er det så utrolig viktig at man blir varslet så tidlig som mulig, dersom det begynner å brenne.

Vi anbefaler alle som skal på hytta i påska, å kontrollere at røykvarslerne fungerer og eventuelt skifte batteri, dersom dette ikke er gjort på en stund. Vi anbefaler å skifte batteri på røykvarslere hvert åt. Videre ønsker brannvesenet å påpeke at røykvarsleren skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

En røykvarsler kan ha utløpsdato, derfor ber vi også befolkningen om å kontrollere røykvarslerens levetid iht. bruksanvisning.

Det kan være lett å glemme slokkeapparatet som har stått på hytta i alle år. Kontroller at slokkeapparatet er godkjent, slik bruksanvisningen viser til. Tenk også på plasseringen til slokkeapparatet. Denne bør være lett tilgjengelig og fastmontert, for å spare tid ved brann. Husk at et brannslokningsapparat kun er ment for å slokke brann i et tidlig stadium, prioriter alltid å berge liv og helse, før materielle verdier.

Man har mindre tid enn hva man tror

Dersom uhellet først er ute og det begynner å brenne, er det utrolig viktig at rømningsveienes fremkommelighet ikke er hindret. Vær bevisst på hvilke rømningsmuligheter som finnes i din bolig/fritidsbolig, og sørg for at disse fungerer som de skal. En brann utvikler seg raskt, og man har mindre tid enn hva man tror. Hold rømningsveier ryddig, og sørg for at møbler eller andre gjenstander ikke er til hinder for evakuering.

Ha en plan

Har man en plan for hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne, vil man kunne handle mer effektivt. Sørg for å ha en plan for varsling, evakuering og slokking. Videre vil det være hensiktsmessig å ha en forhåndsdefinert møteplass, for å få oversikt over alle som oppholder seg i bygget. Vi anbefaler at alle har en plan og øver på den, slik at alle som oppholder seg i bygget, vet hva man skal gjøre dersom brann oppstår.

 

God påske

-Bardu Brann og redning