Bardu kommune har begynt med arbeider på avløpsanlegget Elvemo/Løvli i nedre Bardu. Først skal dreneringen byttes ut. Det nye drensanlegget vil bli på 990 m2.

 

I august skal vi i tillegg bytte ut dagens slamavskiller nede ved elven. Eksisterende slamavskiller er for liten. Det skal etableres en ny slamavskiller på 100 m3.

 

Det vil bli etablert ny avkjøring fra E6 ned til slamavskiller og pumpestasjon.

 

Det vil bli anleggstrafikk etter Bjørnsmoveien og E6. Vi ber publikum være oppmerksom og vise hensyn.

 

Entreprenør er Løkse Maskin AS.