Bardu kommune har med hjemmel i motorferdselloven § 6,  innvilget søknad om landingstillatelse i hele kommunen til Norsk Institutt for naturforskning for perioden 2. januar - 31. mars 2024-2026. Tillatelsen gjelder merking av elg i forskningsprosjektet «Klima, bestandstetthet og mellomartskonkurranse som forklaringsfaktorer for hjortedyrs arealbruk, beiteøkologi og kondisjon». Prosjektet skal foregå i kommunene Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Sørreisa, Dyrøy, Balsfjord og Senja. 

Tillatelsen forutsetter grunneiers tillatelse. Søknad og tillatelse er sendt i kopi til Bardu Grunneierlag, Nedre Bardu Utmarkslag, Østerdalen Utmarkslag og Salangsdalen grunneier- og utlmarkslag. Dersom det er enkeltgrunneiere som har merknader til søknaden bes disse tatt opp med grunneierlagene eller direkte til søker på e-post Morten.Heim@nina.no. Nedenfor er lenke til søknad og tillatelse.

Søknad

Tillatelse