Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom fylkeskommunene tildelt ekstraordinært påfyll til kommunale næringsfond som en følge av Covid 19-utbruddet. Bardu kommune er tildelt 1,7 millioner ekstra til kommunalt næringsfond i 2020.

 

Midlene skal sette kommunene i stand til å prioritere tiltak for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

 

Tildeling skjer i tråd med ordinære tildelingskriterier for lån og tilskudd til næringsvirksomhet i kommunen, samt regler for offentlig støtte. Les om kriteriene HER

 

Næringsavdelingen er behjelpelig med veiledning.

Kontakt:

Frode Bruvoll, Næringssjef

Tlf.: 906 74 358

Mail: frode.bruvoll@bardu.kommune.no

 

Prosjektene trenger ikke å være avsluttet men Bardu kommune må rapportere til TFFK innen 1.februar 2021 hvordan midlene er brukt, dvs. at midlene er fordelt.