I dag har flere lokale bedrifter, kommunehuset, ulike kontorer og møteplasser hatt besøk av ungdommer fra Bardu ungdomsskole i forbindelse med demensaksjonen. Ungdommene har i valgfaget "innsats for andre" gjort en stor innsats for demensaksjonen. Kanskje har du allerede truffet på ungdommene og støttet en god sak? Om ikke er det fremdeles mulig å bidra. 

Bardu kommune heier på frivillig innsats og takker ungdommene for god innsats i dag. 

Demensaksjonen, som har blitt arrangert siden år 2000, er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige informasjons- og innsamlingskampanje hvor det settes fokus på demens og samler inn penger til demensforskning og lokale demensaktiviteter.