Henstilling til søkere

Komplette søknader vil prioriteres fremfor mangelfulle søknader.

Vi ber særlig om at man er nøye med utarbeidelse av terrengsnitt og situasjonsplan da vi ofte oppdager avvik her som genererer tilsyn, endringssøknader, dispensasjonssøknader og ulovlighetsoppfølgning. Dette skaper unødvendig saksbehandlingstid som igjen går utover andre søkere som må vente lengre før behandling av sin søknad.

Byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven setter krav til høy kvalitet i hele byggeprosessen. Nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan byggesaksbehandlingen utføres i de ulike byggeprosessene enten det er nybygg eller utbedringer av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

For flere opplysninger om byggeregler vises det til Direktoratet for byggkvalitet DIBK -  hvor oppdaterte skjema for byggesøknad kan lastes ned.

Bestill time for veiledning

Henvendelser vedrørende byggesaker kan gjøres på mandager, torsdager og fredager.

Dette kan gjøres direkte til saksbehandler på tlf 453 75 988 mellom kl 10.00-14.00. 

Time for veiledning må avtales på forhånd ved å sende e-post til stian.olsen@bardu.kommune.no. Får du ikke kontakt med vår byggesaksbehandler, kan byggesaker sendes til:

postmottak@bardu.kommune.no

Søk i god tid

Har dere planer om å bygge sommer/høst så søk i god tid før ferieavvikling.