Det skal bores to brønner. Det ble lagt stein/ kult på veien opp til vannbassenget for å sikre at boreriggen kunne kjøre/belte opp bakken på en trygg måte. 

 
Bildene viser boreriggen, veien opp til bassenget og boreriggen når det første borehullet ble påbegynt. 
 
20210112_083542(0)_500x375.jpg
 
20210112_083655_500x375.jpg
 
20210108_143029_500x375.jpg