Her er antalloversikten pr. møterom:

Formannskapssalen - 10 stk
Molund - 5 stk
Møterom 1 - 5 stk
Lille møtesal – 12 stk
Kommunestyresalen – 25 stk
Møterommene på veksthuset – 10 per rom