Barnevernsvakta: 4000 2276 – interkommunal barnevernsvakt for akutte henvendelser som ikke kan vente.

Vakta er tilgjengelig for barn og ungdom samt voksne som er bekymret for barn.

 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Alarmtelefonen er gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Tilgjengelig hele døgnet, besvarer telefon og chat, i tillegg til sms og e-post.
Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.
nettside: 116111.no