BHG -Ta vare på restene

Barnehagedagen markeres i barnehagene i Bardu

 

Et kjempeviktig tema som barnehagene jobber med kontinuerlig, men som de vil synliggjøre ekstra denne dagen. Alle barnehagene i Bardu markerer denne dagen på ulike måter. 
På avdelingen Kongla i Seterveien barnehage har de bestemt at hovedfokuset sitt denne dagen skal være Matsvinn. Kongla er en avdeling med 11 stk. 2-åringer og budskapet må være enkelt for dem. Her har de samlinger med tema mat, snakker om hvor maten kommer fra, sanking og hvordan ta vare på maten. Denne dagen skal de servere barna et varmt måltid basert på fisk og grønnsaker som en del av det pedagogiske opplegget. De har også laget en digital ekstrautgave av Konglaposten, som de bruker som dokumentasjon ellers i året, for å nå ut til foreldrene med bilder, tips og synliggjøring.

Bhg domus 6

Fokuset på «matredding» er stort over hele landet, også her i Bardu

Mandag 8. mars, var avdelingen Kongla på Coop extra Setermoen. De ansatte kom sammen med noen av barna for å handle matvarene de trengte til varmmåltidet de skal ha på Barnehagedagen. De ble tatt imot av Jon Kvello, som hjalp dem med å finne mat som de kan «redde» pga. holdbarhet og få/ kjøpe til redusert pris. Dette var sunne, næringsrike varer som de kan bruke i dette pedagogiske opplegget. Coop tar matsvinn og miljø alvorlig og ønsker redusere matsvinn og å gi tilbake til nærmiljøet. Monica Hertwig, pedagogisk leder på Kongla, ønsker å få frem viktigheten av at barna lærer å ta vare på kloden vår allerede når de starter i barnehagen, og at de går foran som gode eksempler til samfunnet ellers og at de vil ansvarliggjøre de som styrer og bestemmer.

Utdanningsforbundet og Fagforbundet, sammen med FUB (foreldreutvalget for barnehager) er initiativtakere til Barnehagedagen. 

 

Litt om hvordan barnehagene i Bardu jobber med miljø i løpet av året:

  • Barnehagen legger grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Vi benytter barnehagens nærområde, skogen som en arena for lek og læring hvor vi har rik tilgang på førstehåndserfaringer i naturen. Barna får naturopplevelser og blir kjent med naturens mangfold, og barnehagen ønsker med dette å bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.
  • Sanking av bær eller naturmaterialer
  • Redusere plastbruket der vi kan. Fotposer er borte og alle må ta av seg sko når de skal inn i bhg. Hvert barn har en egen tøypose som tas mellom barnehage og hjem når det oppstår vått eller skittent tøy (noen barnehager).
  • Vi har søppelsortering
  • Søppelplukking rundt barnehagen
  • De eldste i barnehagen satte potet sist høst (Seterveien barnehage) 
  • Nesten all info vi sender ut skjer digitalt for å redusere papirbruk
  • Gi barna gode holdninger for å ha respekt for leker og utstyr

I barnehagelovens formålsparagraf står det: «Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen»

I barnehagens rammeplan står det: «Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn».