Vi søker ungdommer mellom 14 og 16 år, og arbeidsted vil være sykehjemmet. Ungdommene skal bidra til økt aktivitet og trivsel for sykehjemsbeboerne, med ulike former for aktiviteter. Det kan for eksempel være å ta de med ut på tur, spille spill, leser aviser/blader, bake, osv. Det vil også være aktuelt å gjøre enkle arbeidsoppgaver som å rydde pasientrom og være delaktig i matsituasjoner/servere mat.

Arbeidstid vil være ca. 10.00-14.00, mandag til fredag i perioden uke 26-31.

På grunn av kort frist, ønsker vi at de som vil søke sender en mail hvor de forteller litt om seg selv og motivasjonen bak søknaden. Skriv gjerne hvilke uker som er aktuelle å jobbe. De som søker vil bli kalt inn til intervju, og egnethet vil bli vektlagt.

 

Søknadsfrist: 6. juni

Søknad kan sendes til avdelingsleder Ann-Hege Kårsten

Ann.hege.karsten@bardu.kommune.no