Begrunnelse:

Jarle Heimdal har bokstavelig talt satt spor etter seg i Bardu både i form av gode skiløyper, men også i form av byggverk som Ala grendehus og skiløypene på Åsen og Storlømyra. Alt han har gjort og skapt har vært uten tanke på egen vinning. Han har alltid vært villig til å påta seg ansvar og når han sier «ja» til noe, vet du at det blir gjort og det blir gjort ordentlig. Han er i første rekke når det gjelder å få planlagt ting, men også i første rekke i dugnadsgjengen. Hans drivkraft er aktivitet til beste for innbyggerne i Bardu.

Jarle har lagt ned et stort og viktig arbeid i å videreføre tradisjonen med tjæremilebrenning i Bardu.  Som leder for dette arbeidet har han gitt et betydelig bidrag til å holde liv i en viktig kulturbærer i vårt lokalsamfunn.

Jarle har også gjennom en årrekke gjort en imponerende dugnadsinnsats med oppkjøring og vedlikehold av skiløypene i turområdet rundt Setermoen. Han har med dette en stor del av æren for at skiklubben og alle som liker å gå på ski har et godt tilrettelagt tilbud gjennom hele vinteren.

Det må også nevnes at Jarle var svært sentral i planlegginga og dugnadsarbeidet som resulterte i ALA grendehus.

 

Skal man klare å gjøre en slik formidabel uegennyttig innsats år etter år, tror vi at dette må oppleves som en glede. Vi andre kan bare glede oss over den jobben han gjør. Jarle er en kulturbærer og en kulturutvikler i Bardu. Det som her er nevnt mener vi er kultur- og folkehelsearbeid på sitt beste.

Vi gratulerer Jarle Walter Heimdal med Bardu kommunes kulturpris 2022. 

Tidligere prisvinnere:

Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og ble siden delt ut årlig til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Deretter har Kulturprisen blitt utdelt årlig, til sammen 30. ganger.  

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008), Anders Hoffmann (2009), Ester og Jon Sneve (2010), Bardu korforening (2011), Øystein Figenschau (2012), Egil Nyhus (2013), NMK, avd. Bardu (2014), Lennart Strømseng (2015), Torfinn Bang (2016), Johannes Irgens (2017) og Bente Midttun Kroken (2018) Astrid og Magnar Hansen (2019), Randi Aasvang Hansen (2020) og Ellen Spets (2021).

Prisen deles ut under Freidig mannskors jubileumskonsert på Ala Grendehus lørdag 12. november kl. 18.00.

Kontaktpersoner:

Bardu kommune: Carine Meyer tlf 482 57 793

Kulturprisvinner: Jarle Walter Heimdal tlf 995 51 611