I vedtektene for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet.

Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000,- og et diplom laget av Alvin Jensvold.

Begrunnelse:

Ellen Spets fortjener kulturprisen for sitt engasjement og frivillig innsats på flere arenaer i en årrekke.

 

Det er vanskelig å sette sammen en kort oppsummering av hva Ellen har bidratt med, men i korte trekk:

For fotballgruppa har hun vært oppmann i mange år. De siste årene har hun ivaretatt rollen som dommerkontakt herunder rekruttert nye dommere, organisert dommerkurs i dialog med fotballkretsen og kveld etter kveld fulgt opp hver enkelt dommer. Jobben som dommerkontakt har imponert fotballkretsen

 

I turngruppa har Ellen satt dype spor. Både som trener og som leder i mange år. Gjennom sitt engasjement har hun blant annet ledet Showtroppen til gode resultater som har blitt lagt merke til. Ellen er en erfaren trener som gjerne har delt av sin kunnskap med yngre trenere, og har derfor vært et trygt og godt forbilde for mange. Ellen har tatt spesielt ansvar for at gymnaster fra Bardu skulle kunne delta på stevner i kretsen og på landsbasis.

 

I håndballgruppa har hun også vært oppmann i mange år. Som regel var hun med på alle kamper, treninger og turneringer. Hun er den fødte speaker under håndballkamp. Hun har også vært med i et ressursteam som hjelper styret, organisere sportslige samlinger, håndballskoler etc.

 

17.mai 2013 hadde ingen arrangør. Men Ellen tok initiativ til å samle en gjeng som sammen laget folkefest. Overskuddet ga de til Bardu menighet som midler til nytt kirketak.

I forbindelse med 17.mai 2014 fikk hun for seg at korpset trengte en drilltropp. Hun fikk med seg noen turnjenter og vips, så hadde vi en drilltropp.

 

Fylkeslekene for utviklingshemmede har Ellen også bidratt mye til for å få gjennomført. De siste årene som speaker.

 

Ellen var den store «dugnadsgeneralen» under «Da KORK kom til bygda» i mars i 2014. Noe som ble sendt i beste sendetid på NRK.

 

Hun har også vært medlem av hovedkomiteen for Villmarksrock, medlem i idrettsrådet, hjernen bak «Søstrene Vikbekken» revy på Viken Senter.

Vi gratulerer Ellen Spets med Bardu kommunes kulturpris 2021. 

Tidligere prisvinnere:

Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og ble siden delt ut årlig til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Deretter har Kulturprisen blitt utdelt årlig, til sammen 27. ganger.  

 

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008), Anders Hoffmann (2009), Ester og Jon Sneve (2010), Bardu korforening (2011), Øystein Figenschau (2012), Egil Nyhus (2013), NMK, avd. Bardu (2014), Lennart Strømseng (2015), Torfinn Bang (2016), Johannes Irgens (2017) og Bente Midttun Kroken (2018) Astrid og Magnar Hansen (2019), Randi Aasvang Hansen (2020).

Prisen vil bli delt ut ved kommunestyremøte 1. desember kl. 9.00. 

Kontaktpersoner:

Bardu kommune: Lise Bjørkeng tlf. 91809377/ Carine Meyer, tlf. 48557793

Prisvinner: Ellen Spets, tlf. 93484038