I vedtektene for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet.

Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000,- og et diplom laget av Alvin Jensvold.

 

Randi Aasvang Hansen fortjener kulturprisen for hennes mangesidige virksomhet og frivillige arbeid i Bardu Røde kors hvor hun har vært medlem i styret i 27 år, siden 1993.

Hun har viet mye av tiden sin til arbeid i Røde Kors. I 2006 ble hun valgt til leder for Besøkstjenesten og arbeidet som dyktig og engasjert leder. Besøkstjenesten/ omsorgstjenesten ble startet i 1970 og har i år et 50-års jubileum.

Aktiviteter for eldre som Randi har bidratt med på Barduheimen og for hjemmeboende:

  • Bussturer minst to ganger i året til steder som Hamnes i Uløy, Hamsundsenteret Hamarøy, Trondenes Kirke og Museum, Husøy, Kåfjord/Manndalen med flere.
  • Arrangerer «vår-middag» og julemiddag i menighetshuset/ Røde kors-huset.
  • Bingo på Barduheimen hver torsdag fra september til juni.
  • Dugnadsarbeid rundt sang og musikkarrangementer med kaffeservering på Barduheimen hver måned.
  • Organiserer og utruster Røde Kors-huset samt skaffer mannskap til dugnader.

Randi bruker all sin fritid på arbeidet og engasjerer mange av sine nærmeste som hjelpere. Hun har vært en drivkraft i mange tiltak som er blitt realisert.

Randi Aasvang Hansen er verdig vinner av Bardu kommunes kulturpris 2020. 

 

Tidligere prisvinnere:

Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og ble siden delt ut årlig til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Deretter har Kulturprisen blitt utdelt årlig, til sammen 27. ganger.  

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008), Anders Hoffmann (2009), Ester og Jon Sneve (2010), Bardu korforening (2011), Øystein Figenschau (2012), Egil Nyhus (2013), NMK, avd. Bardu (2014), Lennart Strømseng (2015). Torfinn Bang (2016), Johannes Irgens (2017) og Bente Midttun Kroken (2018) Astrid og Magnar Hansen (2019).

 

Prisen vil bli delt ut ved en passende anledning i løpet av 2020.

 

Kontaktpersoner:

Bardu kommune: Carine Meyer, tlf. 48557793

Prisvinner: Randi Aasvang Hansen, tlf. 45235356