Kommunen plikter å ha tilgjengelige ledsagere til sykehus for personer som ikke har andre ledsagere i nettverk eller familie.

Bardu har valgt å organisere dette med frivillige fremfor å benytte fagpersonell i helsetjenesten til slike oppdrag. Er du frivillig og kan tenke deg å bidra, så ta kontakt med merkantil på Barduheimen, eller med avdelingsleder på sykehjemmet. Oppdragene lønnes ihht tariff.