Konkurransen er kunngjort på Doffin.no med Doffin-referanse 2024-101253. 

 

Frist for å inngi tilbud i konkurransen er 1.3.2024 kl. 12:00. 

 

Spørsmål eller henvendelser angående konkurransen skal stilles via Mercell Tendsign.