Konkurransen er kunngjort på Doffin.no med Doffin-referanse 2023-102034. For å lese mer om anskaffelsen og for å stille spørsmål, klikk på følgende link: https://tendsign.no/doc.aspx?MeFormsNoticeID=3590

 

Det er mulig å inngi tilbud frem til tilbudsfrist 15. januar 2024 kl. 1200.