Avtalen gjelder for kommunen som innkjøper og byggherre, samt for markedsplasser i kommunal regi. Dialog og kunnskapsutveksling mellom kommunen og Skatteetaten skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Som del av dette vil Skatteetaten gi god opplæring i hvordan kommunen kan benytte seg av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold til å danne seg et bilde av virksomheters seriøsitetsgrad. Opplysninger om skatt og avgift kan kreves både i forkant av kontraktsinngåelse og løpende i perioden.

- I et samarbeid som dette kan vi også se på om Skatteetaten har mulighet til å hjelpe kommunen til å få inn gode rutiner for å holde useriøse virksomheter ute fra markedet, samtidig som at kommunen kan dele sin kompetanse som kan være nyttig erfaring for Skatteetaten. Bardu kommune kan også etterspørre bistand eller gi tips til Skatteetaten for gjennomføring av byggeplasskontroller eller sjekk av markedsplasser, sier økonomisjef og innkjøpsleder Siri Olset Øvrebø

Skatteetaten er glad for samarbeidet med Bardu kommune og mener det motvirker svart økonomi og a-krim.

- Skatteetaten har en betydelig innsats rettet mot arbeidslivskriminalitet, både gjennom kontroll og forebygging. Vi fokuserer ofte på kontroller og sanksjoner som virkemiddel for å redusere skatte og avgiftsunndragelser. Men det er like viktig å ta i bruk kraften til våre medspillere i samfunnet. I samarbeid med store innkjøpere som kommunene, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag. Derfor er slike avtaler et viktig virkemiddel i kampen mot a-krim, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.           

Fakta/bakgrunn

  • Offentlige anskaffelser av varer og tjenester utgjør over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har både et stort samfunnsansvar og en stor påvirkningsmulighet for at disse pengene ikke skal havne hos useriøse aktører.
  • Avtalen setter kommunene i stand til selv å innhente informasjon om skatte- og avgiftsforhold fortløpende for å sjekke sine leverandører. 
  • Avtalen skal også hjelpe kommunen til å kunne avvise useriøse søkere som vil ha tilgang til kommunens markedsplasser.
  • Tiltaket er i tråd med regjeringens reviderte a-krimstrategi, hvor det blant annet påpekes at offentlige aktører har et særlig ansvar for å sikre ryddige forhold i norsk arbeidsliv og hindre arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. En del av strategien er et rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon.

Kontaktinformasjon

Bardu kommune – postmottak@bardu.kommune.no

Skatteetaten – presse@skatteetaten.no / tlf. 945 01 000