Inkasso / betalingspåminnelse

Etter forfallsdato sendes det ut et inkassovarsel (purring) fra Bardu kommune. Dersom varselet ikke er betalt innen betalingsfristen overføres faktura til kommunens inkassoselskap for videre oppfølging. Bardu kommune benytter nå Kredinor som inkassoselskap.

 

 

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål som gjelder tjenester/varer det er fakturert for (grunnlaget), kontakter du tjenestestedet/enheten som er angitt på faktura.

Dersom du har andre spørsmål som gjelder mottatt faktura fra Bardu kommune kan ringe 77 18 52 30 eller sende e-post til: fakturamottak@bardu.kommune.no.