17.00 Åpning med tale og snorklipping ved vara ordfører Marita Strømsør Bygdevoll

17.10-17.20 Turngruppa oppvisning

17.20-19.00 Åpen hall. Det er muligheter for de unge å bruke noen apparater som settes fram i den gamle hallen, voksne bør da være til stede.

                              

Bassenget vil også være åpent for visning i dette tidsrommet

 

Kake og kaffe/saft til publikum ved kjøkken.

Bardu kommune håper at innbyggere og tidligere ansatte i Barduhallen tar veien for å se hvordan det har blitt.  

 

Velkommen!