Rekkefølgen for vaksinasjon bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinen som tilbys som oppfriskningsdose skal være godkjent til dette formål av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det er foreløpig kun Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som har en slik godkjenning og som skal brukes til oppfriskningsvaksinasjon.

Samtidig bruk av influensa- og koronavaksine anbefales ikke, og det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Bardu kommune vil starte med vaksinering med oppfriskningsdose fra midten av november. Det vil bli satt opp faste dager og informasjon om tidspunkt og organisering av vaksineringen vil komme etter hvert på kommunens nettside og annen media.


Vi ber om at innbyggerne som ønsker oppfriskningsdose følger med på informasjon som vil komme ut etter hvert ift dette.