Morten Nyberget3

Morten Nyberget

Morten har vært en aktiv gutt innen idrett og frivillighet gjennom sin ungdomstid. Som aktiv håndballspiller deltok han som frivillig under Fylkeslekene, og har hatt sine dugnadstimer. Etter hvert var det fotballen som ble hovedaktivitet. Først som spiller, så dommer og trener. Han tok, sammen med Marius Lindberg, tidlig på seg trenerrollen for å gi unge spillere treningstilbud i klubben. Og i vår vidstrakte idrettskrets innebærer det, i tillegg til kamper, både planlegging og reising med laget. I dag spiller han på Bardus herrelag.

Som dommer startet Morten som klubbdommer, og utdannet seg videre til kretsdommer. Han dømmer i dag mye for Troms Fotballkrets, men dømmer også innad i klubben. Under skolegang i Finnmark fortsatt han å dømme fotball for Bardu IL. Morten har dømt i turneringer i landsdelen, der betalingen har vært symbolsk, mens læring har vært viktigere. Han har vært aktiv dommer i 7 år. Idretten mister ofte unge dommere når egen aktivitet opphører. Morten viser at man kan ivareta verv/oppgaver/funksjoner, og ikke minst våge å ta steg oppover. Morten er et forbilde for mange av klubbens unge dommere, og unge som ønsker å prøve ut/satse på noe annet enn spilleraktivitet. Han er en JA-person som bidrar der han kan. Han bidrar med kunnskap og veiledning til de andre dommerne i klubben. Mortens innsats er en motivasjon som viser vei, og viser muligheter.

Helene Hammer

Helene Hammer

Helene bruker mange timer med dugnad i stallen på Eggen gård der hun tar med ungjentene og unger på tur, lærer dem med unghester, kjører tur med hest og vogn, og bistår positivt i hestemiljøet. Helene er en meget flink fotograf og oppriktig engasjert i bevaringsarbeidet til den kritisk utrydningstruede nordnorske hesten. Flere av hennes bilder av denne hesten er blitt publisert både i Bardukalenderen og i Landslaget for nordlandshest sitt medlemsblad. Helene er også medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest sitt ungdomsutvalg. Helene fotograferer også barn og unge sammen med hestene og dyr og gir dem bildene sine, noe som blir satt stor pris på.

I tillegg til dugnadsarbeid i stallen har Helene har også helgejobb på Eggen gård og er flink og tålmodig med barn og unge med ulike utfordringer og alle nyter godt av hennes engasjement, kreativitet og tiltakslyst.

 

Gratulerer Helene og Morten!

Prisutdeling:
Ungdommens motivasjonspris skal utdeles av ungdomsrådet under julegrantenningen den 27. november 2021. Ungdommens motivasjonspris består av to gavesjekker på kr 5.000,- og innrammet diplom.

Formål for ungdommens motivasjonspris:
Prisen skal være med på å motivere ungdom til å være allsidige utøvere og påta seg leder/trener/instruktør - oppgaver, innenfor det utvida kulturbegrepet. 

Prisen tildeles ungdom som er:

- aktivt med på å holde i gang eller starte gode miljøer for positive aktiviteter.

- viser allsidighet som utøver (deltar i 2 eller flere aktiviteter).

- aktiv som utøver og i tillegg har lederoppgaver.

- prisen kan kun tildeles samme person en gang.

 

Bardu kommune tildeler årlig 2 stk. Ungdommens motivasjonspriser til ungdom i alderen 15 – 20 år som bor i Bardu eller er tilsluttet lag/forening hjemmehørende i Bardu.

Tidligere prismottakere:

2020: Line Bjørnsen og Maria Elise Moeng Sagen

2019: Amalie Elverum Repvik og Vilde Spets

2018: Cecilie Eileen Simonsen og Joakim Jamal Anderssen

2017: Benedikte Asbjørnsen og Amalie Siljebraaten

2016: Lillian Halima Andersen

2015: Hanna Heggås

2014: Stine Bjørkli og Kristoffer Johnsen

2013: Rikke Håkstad

2012: Stine Maren Steien og Vetle Holkestad Bertheussen

2011: Guro Bell Pedersen og Alexander Engvoll Svendsen

2010: Hanne Linaker og Grigory Solomatov

2009:  Hanne Hovde Østvik og Kristian Hovde

2008:  Håvar Uhre Halvorsen og Joachim Holm Strømseth
2007:  Åselinn Krane Heimdal og Tonje Helen Gundersen

2006: Jeanett Alstad og Tonje Walle Moberg

2005: Vanja Poppe Skipenes og Torbjørn Køhl

2004: Britt og Marianne Paulsen / Kaja og Nora Turner
2003: Sven-Are Paulsen og Markus Skoglund Indal

2002: Elise Strømseng og Christoffer Eggen