VAKSINEN I ÅR ER GRATIS! – OG FORBEHOLDT PERSONER I RISIKOGRUPPER

Personer som ikke er i en av disse risikogruppene vil ikke få influensavaksine gjennom kommunens tilbud.

Risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (får tilbud der de bor)
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Ved vaksinering av barn, vil det være mulig å bestille time for dette ved Bardu helsestasjon.

Man kan også få tatt pneumokokkvaksine samtidig, den koster kr 450,-

 

Hold deg hjemme hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals m.m).

Bruk hånddesinfeksjon når man kommer og når man drar!

 

FOR SPØRSMÅL – TA KONTAKT MED BARDU HELSESTASJON TLF 771 85 560