koronatesttralle

Henting av hurtigtester

Hurtigtester kan hentes i legekontorets åpningstid.

Når du kommer inn hoveddøren står testene på en tralle til høyre i yttergangen.

Sprit hendene dine før du tar en test (eller to) .

 

I posen ligger bruksanvisning samt et skriv som sier noe om hva du skal gjøre hvis du får positiv test.

 
Du behøver ikke ringe før du kommer.
 
Personer som tester positivt på hurtigtest og personer som behøver test før reise skal fortsatt testes med PCR.
Ved behov for PCR test eller andre avklaringer kan du ta kontakt med koronatest telefonen: 46847368.

Informasjon selvtest covid-19

Når du tar hurtigtest for covid 19 er det viktig at du følger bruksanvisningen nøye.

Bruksanvisning/ veileder hurtigtest

 

VED NEGATIV SELVTEST FOR COVID 19

Selv om prøven er negativ er det viktig at du holder deg hjemme hvis du er syk.

 

VED POSITIV SELVTEST FOR COVID 19

Dersom prøven er positiv innebærer dette at du høyst sannsynlig har Covid 19. Det er sjeldent at en prøve er falskt positiv, slik at det er viktig at du følger de tiltak som er beskreven i dette skrivet.

Isolasjon

Ved positiv test skal du i isolasjon og da gjelder følgende:

  • Du skal tilstrebe å holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
  • Du bør ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
  • Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor med. Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
  • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
  • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer.

Varighet av isolasjon bestemmes av behandlende lege. Hovedregelen er at en skal være i isolasjon til det er gått 5 døgn etter symptomdebut og en har vært feberfri i minst 24 timer.

Dersom en ikke har symptomer bestemmes isolasjonslengde ut ifra testtidspunktet.

Mer informasjon på FHI.no

Kontakt helsetjenesten

Du må varsle legetjenesten om den positive prøven. Legekontoret kontaktes på telefon 46 84 73 68 i tidsrommet 08.30-14.00.

Om prøven er tatt i løpet av helga kan du vente til mandags morgen før du tar kontakt.

Smittesporing

Det er dine husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (f.eks. kjæreste) som er mest utsatt for smitte, og som dermed er viktig å få varslet først. Også øvrige nærkontakter må informeres. Det er den smittede selv (eller foresatte) som har ansvar for å gi beskjed.

Hva gjelder for mine nære nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke er vaksinerte eller hatt covid-19 de siste 12 månedene anbefales daglig selvtesting i 7 dager. Dersom man ikke gjennomfører slik testing, bør en avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte bør ta en selvtest så snart som mulig etter at de har fått beskjed. Fullvaksinerte behøver ikke teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer.

Barn under 12 år

Når barn under 12 år er definert som husstandsmedlemmer, tilsvarende nære eller øvrige nærkontakter til en smittet person, avgjør foreldrene om de ønsker at barnet testes.

Hvordan få tak i hurtigtest

På hverdager kan hurtigtester fås på legekontoret. I helgene kan en få hentet slike tester ved legevakten.