Vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. Den vaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover.

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Alle ungdom mlm 12-15 år har fått utdelt samtykkeskjema og egenerklæringskjema som må medbringes til vaksinering, evt. leveres inn i forkant.

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp. Om barn og unge som har gjennomgått infeksjon trenger en vaksinedose vil bli vurdert sammen med den øvrige vurderingen om andre dose til 12 til 15-åringene. Er man usikker på om barnet har gjennomgått covid-19-infeksjon (ikke laboratoriebekreftet), kan en dose vaksine tilbys.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser.

Det kan være aktuelt med to doser for enkelte andre barn, for eksempel barn som bor i familier med sårbare pårørende eller som har andre åpenbare tilleggsrisikoer. For disse gruppene er det viktig med en avklaring hos fastlege før vaksinering.

Det er begrenset erfaring ved samtidig bruk av koronavaksiner og andre vaksiner som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet. Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner som et føre-var prinsipp. Det er derfor viktig at man opplyser vaksineringsteamet om barnet har mottatt annen vaksine siste tiden, eller det er planlagt annen vaksine i nær fremtid.  

 

I Bardu vil alle barn/unge født i gjeldende årskull få innkalling til vaksinering i uke 37 og 38. De som ikke har fylt 12 år ved vaksinasjonsdag som er satt opp, vil få nytt tidspunkt.

Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

I tråd med regjeringens beslutning om å tilby 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, starter vi nå med dette i Bardu kommune.

 

Hvem skal få vaksine tilbud om dose 3?

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Nedenfor følger også en annen måte man kan gå frem for å få tilbud om dose 3.

 

Gruppe 1

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste 130921v3.pdf

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Hvis man tilhører en av ovennevnte gruppe og ønsker coronavaksine dose 3, ta kontakt med vaksinasjonsteamet i Bardu kommune for avtale: tlf 771 85 560

Avslutning koronavaksinering

Vi nærmer oss avslutning på coronavaksinering i Bardu kommune. D.v.s. at de fleste skal ha fått tilbud om dose 2.

Vi har fortsatt noen dager igjen med «massevaksinering» og det er viktig at de som får tilbud om time til vaksinering nå takker ja til det tilbudet som settes opp.


De som fortsatt bare har fått dose 1, og intervallsmessig ikke har fått dose 2 – vil få tilbud om det etter hvert.

Ved spørsmål, ta kontakt med Vaksineringsteamet i Bardu, tlf 771 85 560