Alle innbyggere i Bardu som er født i 2004 og 2005 vil motta innkalling pr. sms, og må besvare denne. Innkallingene vil bli sendt ut i uke 34.

Det kan skje at sms kommer til en foresatt, hvis det er deres telefonnummer som ligger registrert på ungdommen. Vi ber dere da om å ta kontakt med vaksineringsteamet i kommunen slik at vi kan nå rett vedkommende, evt. svare på sms sammen med ungdommen.

De fleste født i 2004 og 2005 har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv.

Dersom man er født i 2005, men ikke er fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte før vaksinering,
Man må selv skrive ut og fylle ut samtykkeskjema, dette må tas med til vaksineringssted. Dette gjelder kun for de som ikke har fylt 16 år.

Du finner samtykkeskjema her:

FHI Samtykkeskjema vaksinering, barn og unge som ikke har fylt 16 år.pdf

 

Mer informasjon om vaksinering av 16- og 17-åringer kan leses i Informasjonsbrev nr 26.

Du kan også lese mer på regjeringen.no.