Bardu kommune er med på prosjektet «Kjøp bærekraftig», som ledes av OsloMet og gjennomføres i samarbeid med andre kommuner og offentlige etater (deltakere: Bardu kommune, Østre Toten kommune, Bodø kommune, Drammen kommune, Gjesdal kommune, Bjørnafjorden kommune, Råde kommune, Skedsmo kommune, Time kommune, Tysvær kommune, Oslo kommune ved Næringsetaten, OsloMet, Digitaliseringsdirektoratet ved anskaffelsesavdelingen (DFØ fra 1. september 2020) og Universitetet i Oslo).

 

Utgangspunktet for dette prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører i liten grad får sjansen til å konkurrere om offentlige kontrakter. Offentlige organisasjoner bruker sjelden anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraft og innovasjon. Løsningen er Kjøp bærekraftig-prosjektet, som skal analysere måten innkjøpsavdelinger i kommunene (og OsloMet) bruker anskaffelsesregelverket og hjelpe dem til å kjøpe mer bærekraftig og lokalt.

 

I forbindelse med gjennomføring av prosjektet ønsker Bardu kommune, ved økonomiavdelingen, å komme i kontakt med leverandører av mat i nærområdet (i kommunen, nabokommuner eller Midt-Troms regionen) som kunne tenke seg å bidra med sine synspunkter og forslag til prosjektet. Prosjektleder Kristin fra OsloMet kommer til Bardu i midten av august og ønsker å gjennomføre intervjuer med matprodusenter og -leverandører. Interesse eller spørsmål meldes snarlig til økonomisjef Siri Olset Øvrebø, e-post: siri.ovrebo@bardu.kommune.no.