Med dette tilskuddet vil vi ansette en ny terapeut, noe som for våre pasienter og oss er kjærkommet da vi har stor pågang og ikke klarer å hjelpe alle som kontakter oss. Innbyggerne i Bardu kommune fortjener hjelp og bistand når de trenger det, med dette tilskuddet håper vi at vi unngår venteliste, noe vi har per i dag, og kan møte den enkelte raskt når behovet oppstår. Vi takker statsforvalteren for tilskuddet og gleder oss til å få en ny kollega i teamet vårt.

 

Avdeling Rus og psykisk helsetjeneste