Fra og med uke 29 og til og med uke 31-32 vaksinerer vi torsdager og fredager. Det er fint om folk merker seg det og planlegger ferien ut fra dette.

Alle vil få en innkalling til time når det er deres ut. Vi sender fortsatt innkalling pr sms og ber om at innbyggerne svarer innen fristen. Noen vil også motta telefon fra vaksineringsteamet for tilbud om vaksine

I uke 30 og fremover vaksinerer vi i hovedsak de som er i prioriteringsgruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år), med dose 1. Andre som ikke har fått dose 1 tidligere vil også få tilbud om dette.

Hvis man er folkeregistrert i Bardu kommune, ønsker coronavaksine, men ikke mottatt tilbud enda - ber vi dere ta kontakt på tlf 771 85 560  (mandag – fredag mellom kl 08-15).

 

Angående studenter og vaksinering

Studenter oppfordres til å benytte seg av tilbudet om første dose coronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. FHI jobber for å få til at studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart.

Det presiseres likevel at studenter ikke prioriteres som gruppe for dose 1 i hjemkommunene, men vil få tilbud om vaksine når det etter alder er deres tur.

Ang utenlandsstudenter gjelder det samme ift tilbud om dose 1. De vil få tilbud når det etter alder er deres tur, men det vil være anledning å få endret intervall til dose 2 slik at de skal rekke begge doser før avreise. Dette er i tråd med anbefalinger fra FHI og regjeringen.

Vaksinering av ansatte i barnehage, skole og SFO

Bardu kommune har i tråd med Regjeringens beslutning startet med prioritert vaksinering av ansatte i barnehager, skoler og SFO – dette tilbudet gjelder kun for de som arbeider direkte med barna. Det er gitt anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet. De det gjelder vil få innkalling fra vaksineringsteamet.

Angående vaksinering i sommer

Innbyggerne i Bardu kommune må være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom hele sommeren og i sommerferien.

I følge nasjonale helsemyndigheter vil det bli sendt ut større vaksineleveranser i juni, juli og august. Dette betyr at man kommer raskere nedover i prioriteringsrekkefølgen. Kommunen vet enda ikke hvor mange doser vi vil motta eller når vi vil få dem. Det vet vi vanligvis ca 1-2 uker i forkant av leveransen. P.g.a. dette vil det være vanskelig å forutsi når de ulike innbyggerne blir kalt inn til vaksine.

Vi ber alle innbyggerne om å planlegge evt. ferie/reise slik at man er hjemme når man skal få dose 2. Hvis dette ikke er mulig, bør man vurdere om man skal utsette dose 1. Ved en evt. utsettelse vil det ikke være mulig å forutsi når man vil få nytt tilbud.

Vi ber om at folk svarer vha svaralternativene som kommer i sms-innkallingen. Det er liten kapasitet i vaksineringsteamet til å svare på spørsmål ift når man vil få sin vaksine, hvis man takker nei til tilbudet som sendes ut. De som svarer at de ønsker vaksine til nytt tidspunkt, vil få en innkalling til det etter hvert.

P.g.a. begrenset kapasitet i vaksineringsteamet i sommer, vil det også være liten mulighet til å få endret timer man har takket ja til. Hvis endring skyldes sykdom eller planlagt helsebehandling vil det være mulig med utsettelse.

For å unngå vaksinesvinn er det viktig at man møter opp til den vaksinetimen man settes opp og takker ja til.

Alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1, dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.