Lærlingene har i løpet av to års læretid vært innom barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole. To av lærlingene har også hospitert noen uker på Bapro. Bardu kommune har mange dyktige fagarbeidere som har bidratt ukentlig med veiledning til lærlingene.

Lærlingenes egen innsats og den veiledningen de har fått, har bidratt til at de nå har bestått fagprøven og mottar fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

Fredag 25.6 ble dette markert med kake og utdeling av blomster til lærlinger og veiledere av Berit Carho, faglig leder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

 

Tusen takk til veilederne Randi Hansen, Tove Haugseth, Lisbeth Bakken, Malene Mossing, Kjærlaug Walle, Inger – Helen Engmo, Camilla Anderssen og Therese Reinkind.

 

Gratulerer til Mathias Gude Johansen, Eirin Mo Værnes, Ingunn Strømseth og Emma Marie Strømslid med bestått fagprøve!